SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM () - Jan 08, 2017, 05:30 PM ()

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
301.
mayank371
0
302.
pavankumar1326
0
303.
mahesha7
0
304.
shashi.mahamani
0
305.
umamage
0
306.
ashwani.bhat.589
0
307.
pranjul1
0
308.
rawatkaransingh786
0
309.
kaushal.chhimpa
0
310.
rakeshnsap
0
311.
kuldeepumale
0
312.
sasikirankarri
0
313.
munmun.chowdhury
0
314.
sudarsanam
0
315.
ansaritf08
0
316.
riyasahamed.k.r
0
317.
reshmakalkur
0
318.
rajput.goldy891
0
319.
kusum9
0
320.
K1648_11611752_B50
0
321.
swati254
0
322.
cleardry.in
0
323.
rajat238
0
324.
myself.yugant
0
325.
rajadorji
0
326.
madhu147
0
327.
nandini11
0
328.
sukanyabhavanibatla
0
329.
ashu27
0
330.
ramachandraprabhu.t77
0
331.
janhviraj
0
332.
navneet.gupta182
0
333.
keshawnarayanpathak
0
334.
karthik.prasad4444
0
335.
mahesh.chakkarwar
0
336.
vinayakkailas
0
337.
sanketm221995
0
338.
tanweeralam13121
0
339.
ashsharma28
0
340.
bharath135
0
341.
santoshi842
0
342.
rlbhati1995
0
343.
maheshwarreddy009
0
344.
eldhobaby1991
0
345.
nidheesh_thekkarath
0
346.
ketal
0
347.
chaitanya_
0
348.
rshiva_85
0
349.
raghugb25
0
350.
manoj.wolverine8
0
Notifications
View All Notifications

?