SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM () - Jan 08, 2017, 05:30 PM ()

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
251.
manish590
0
252.
japleen.kaur11
0
253.
sammy12
0
254.
hari172
0
255.
mahigrover610
0
256.
sukhpreetsingh
0
257.
tprakashkce
0
258.
d8f1a0a610794545bd811f109c27513e
0
259.
puviyarasu1
0
260.
muthuayoob
0
261.
mukul90
0
262.
mohsinmoideen2011
0
263.
krishna_bharadwaj
0
264.
rohini48
0
265.
kalairajavadivel
0
266.
kittu1114111445
0
267.
anilkumar28
0
268.
88a02c1d5bcc4247bd8eba864cca4043
0
269.
rahul1580
0
270.
kumarsitesh27
0
271.
hitesh.leo94
0
272.
rajnish29
0
273.
chetanprakashsaini318
0
274.
murugan89
0
275.
megha175
0
276.
rithin
0
277.
piyush.jain11111
0
278.
shashank.sah
0
279.
subhamm
0
280.
vamsikrishna15
0
281.
shobhit23
0
282.
nakkavamshikrishna
0
283.
urvashi.sharma14996
0
284.
solomongeorgedas
0
285.
peeyush19
0
286.
prasadnishav
0
287.
likithavarma100
0
288.
gourishankar
0
289.
anuragguptadps
0
290.
deepscse
0
291.
tarush.grover88
0
292.
Intrepid_Hacker
0
293.
sneha1
0
294.
yash156
0
295.
ashok.maurya03
0
296.
nitesh60
0
297.
rajput.goldy891
0
298.
reshmakalkur
0
299.
riyasahamed.k.r
0
300.
kusum9
0
Notifications
View All Notifications

?