Hackathon Ciutadana de Dades Obertes

23 Registered Allowed team size: 1 - 6

This campaign is over.

hackathon
starts on:
Sep 16, 2016, 08:00 AM
ends on:
Sep 18, 2016, 08:00 AM

Rules

1.- Hi ha 2 temes principals de la hackathon: Dades Obertes, i Reptes Ciutadans. Això vol dir que els projectes presentats han de I) fer ús de les dades obertes d'alguna manera significativa, i II) adreçar un repte social, en sentit ampli, d'una manera en la qual es proporcioni un valor a un conjunt de ciutadans.

2.- L'esperit de la hackathon ciutadana es resumeix en la frase següent: "Com poden els ciutadans utilitzar les dades obertes per dissenyar serveis que millorin la vida a la ciutat?". En aquest sentit, tres temes diferents han estat pre-seleccionats com especialment rellevants: la cura de la salut, la millora dels serveis urbans, i el foment de la cultura local i de barri. Dins d'aquests temes d'alt nivell, podeu enviar un projecte que tingui a veure amb qualsevol repte que desitgeu. Altrament, podeu proposar els temes i reptes que us despertin major interès.

3.- Els equips han d'estar compostos d'entre 2 i 6 persones. Per a facilitar la creació de grups, després de la introducció i presentacions de recursos disponibles hi haurà una pausa cafè i dinàmiques de matchmaking a l'espai d'inspiració. Per a garantir el correcte desenvolupament de la hackathon ciutadana, tots els equips hauran d'estar creats abans del divendres dia 16 a les 20:30.

4.- Una vegada que el hackathon comença, s'habilitarà la opció de presentar un projecte. Per a poder optar a l'obsequi final i a al suport post-hack, cada equip haurà de presentar I) una aplicació, visualització, anàlisi i/o elaboració basada en la utilització de dades obertes per a adreçar un repte social, II) un 'pitch' o breu presentació resum del seu projecte, i III) un portfolio o recull dels documents de treball ('templates') que heu utilitzat per treballar la vostra idea i convertir-la en un servei viable.

5.- Cada equip pot presentar més d'un projecte. No obstant, donada la curta duració de la hackathon, es recomana als participants centrar-se en desenvolupar una idea , ja que s'aquesta manera podran extreure més valor dels elements del paquet gratuït de suport en el post-hack (helpdesk tècnic, test d'experiència d'usuari i assessorament per a la sostenibilitat financera).

6.- La propietat intel·lectual del codi pertany col·lectivament als membres de l'equip que el presenta - el codi és per a qui el treballa!

7.- Per últim, en participar en la hackathon ciutadana, accepteu els termes i condicions d'utilització del servei Sprint de HackerEarth [] (https://www.hackerearth.com/terms-of-service/). Aquests termes i condicions inclouen la garantia de que les vostres dades personals no es compartiran amb tercers, i seran processats i emmagatzemats d'acord amb les normatives aplicables vigents.

Terms and Conditions

Codi de Conducta de la Hackathon Ciutadana

Es requereix que tots els assistents, ponents, patrocinadors i voluntaris de la nostra hackathon ciutadana acceptin el següent codi de conducta. Els organitzadors faran complir aquest codi al llarg de l'esdeveniment. Esperem la col·laboració de tots els participants per ajudar a assegurar un ambient segur per a tothom.

Resumint: no siguis idiota

La Versió Ràpida

La nostra hackathon ciutadana es dedica a oferir una experiència lliure d'abusos per a tots, independentment del seu gènere, orientació sexual, discapacitat, aparença física, talla, raça o religió. No tolerem abusos dels participants de l'acte en cap de les seves formes. El llenguatge i imatges sexuals no són apropiats per a cap sala de la hackathon ciutadana, incloent xerrades, tallers, festes, Twitter i altres mitjans online. Els participants de l'acte que violin aquestes regles poden ser sancionats o expulsats de la mateixa a discreció dels organitzadors.

La Versió Menys Curta

Els abusos inclouen: comentaris ofensius relatius a gènere, orientació sexual, discapacitat, aparença física, talla, raça, religió, imatges sexuals en espais públics, intimidació deliberada, assetjament, persecució, fotografia o gravació d'abusos, interrupcions continuades de xerrades o altres esdeveniments , contacte físic inadequat i atenció sexual no desitjada.

S'espera que els participants instats a parar qualsevol comportament abusiu obeeixin immediatament.

Els patrocinadors també estan subjectes a la política contra abusos. En particular, els patrocinadors no hauran d'utilitzar imatges, activitats o un altre material amb contingut sexual.

Si un participant incorre en un comportament abusiu, els organitzadors de la conferència poden prendre qualsevol acció que trobin oportuna, incloent advertències a l'ofensor o la seva expulsió de l'acte.

Si estàs patint algun abús, t'adones abusos sobre una altra persona, o tens alguna altra preocupació, per favor contacta amb algun membre del personal de la hackathon ciutadana immediatament.

El personal de l'acte estarà content d'ajudar els participants a contactar amb les autoritats locals, proveir escorta o assistir d'una altra manera a aquells que estiguin patint abusos perquè se sentin segurs mentre duri l'acte. Valorem la teva assistència.

Esperem que els participants segueixin aquestes regles en les presentacions, tallers i esdeveniments socials relacionats amb la hackathon ciutadana.

Font original i crèdits: http://io.gdg.es/coc/, traduït i adaptat

Social Share

Notifications
View All Notifications

?