SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM () - Jan 08, 2017, 05:30 PM ()

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
3801.
jankur323
0
3802.
shrinidhi15
0
3803.
soumyobose1992
0
3804.
nikita.mantri21
0
3805.
scorpian.sd
0
3806.
surender18
0
3807.
utkarshsinghcs
0
3808.
pnitesh992
0
3809.
sarbajit3
0
3810.
pachauri.anoop12
0
3811.
nishant988.shekhar
0
3812.
amanbansal037
0
3813.
anandp518
0
3814.
prashantnathani1991
0
3815.
arin.gholap
0
3816.
mahesh222
0
3817.
abhyu195
0
3818.
sahil555kureel
0
3819.
adgupt91
0
3820.
jainarpit
0
3821.
afsal.marattil
0
3822.
mohit438
0
3823.
ram125
0
3824.
naraharisettyjayadevi
0
3825.
mthavaf
0
3826.
amitk1
0
3827.
vidM
0
3828.
chaitanya1391
0
3829.
rezwanul
0
3830.
adildiatm
0
3831.
r12
0
3832.
abhinovsingh74
0
3833.
snigdha3
0
3834.
sg.shobhit10
0
3835.
sharadkalya1
0
3836.
aman249
0
3837.
nikhil250
0
3838.
shaileshgupta94
0
3839.
pritam65
0
3840.
praveenkh87
0
3841.
vinoddannuri4
0
3842.
anmol.chadha
0
3843.
sridevisiva4
0
3844.
jaskaran13
0
3845.
prakash26
0
3846.
sandeep.tengale
0
3847.
samadhan.kate4
0
3848.
avi.krishna2011
0
3849.
kumar.rounak446
0
3850.
altaf1203
0
Notifications
View All Notifications

?