Dec 06, 2019, 11:30 PM () - Jan 06, 2020, 11:00 PM ()

Leaderboard for Predict the ad's success

DEVELOPERS
Score
151.
kaustabh93
73.09582
152.
abhash5
73.09582
153.
prashant.colab.files
73.09582
154.
shubham3620
73.06511
155.
rohangaikwad156
73.06511
156.
siblingstrio
73.06511
157.
sharma.vaibhav9518
73.06511
158.
sandilya1599
73.03440
159.
gunjanraval
73.03440
160.
upmanyusingh4661
73.03440
161.
tanejapeeyush
73.03440
162.
amarlearning
73.00369
163.
fds9
73.00369
164.
jaynik
73.00369
165.
ajinkya.takawale97
72.97297
166.
dheerajdbd
72.97297
167.
pratipk11
72.94226
168.
sajan41
72.94226
169.
siddharthtiwari01
72.91155
170.
ankit963
72.91155
171.
aloksharma9656
72.91155
172.
kavitmht
72.88084
173.
yasar.c4
72.88084
174.
d33pc
72.85429
175.
jasperr
72.85012
176.
sheky1997
72.85012
177.
souravsuresh
72.85012
178.
radhk
72.81941
179.
eshwarprithvi9
72.78870
180.
utsav165
72.75799
181.
hrishikesh89
72.75799
182.
vinith44
72.75799
183.
utkalsinha
72.75799
184.
adegunle
72.72727
185.
abdullah90
72.72727
186.
nikaash
72.69656
187.
kavin.amutha.ssr
72.63514
188.
smritunjay3269
72.57371
189.
joycevarg
72.51229
190.
ohm3
72.51229
191.
ohm.1998
72.51229
192.
antara_friends
72.48157
193.
ShubhamJain02
72.48157
194.
chanukya.patnaik
72.38944
195.
harsh2150
72.35872
196.
mani355
72.32801
197.
suneyna.bansal
72.29730
198.
srikaranand2000
72.26659
199.
madhur74
72.26659
200.
jayantez
72.23587
Notifications
View All Notifications

?