SigTuple Technologies

Dec 23, 2016, 12:30 PM UTC (UTC) - Jan 08, 2017, 05:30 PM UTC (UTC)

Leaderboard for WBC Segmentation

DEVELOPERS
Score
3201.
vinodpotuvardanam
0
3202.
yashverma
0
3203.
tonystarktech123
0
3204.
deepali42
0
3205.
animeshranjan1234
0
3206.
akshay570
0
3207.
rahul.kr.das.27
0
3208.
rishab15
0
3209.
durga70
0
3210.
aswinwin94
0
3211.
vkmrishad
0
3212.
punit41
0
3213.
janaki10
0
3214.
sajjanmishra2003
0
3215.
nimish8
0
3216.
mayank.s.chaudhary475
0
3217.
calvinleenyc
0
3218.
hmanikishore040
0
3219.
shanmuganands64
0
3220.
prem55
0
3221.
ravitejak.in
0
3222.
aporwal18
0
3223.
dpdinakar
0
3224.
robin.parashar.ism
0
3225.
shashank111
0
3226.
shreyadbarbie
0
3227.
kasthuri3
0
3228.
haritha44
0
3229.
rahul444
0
3230.
adarshakmkmanjunath
0
3231.
kushal70
0
3232.
vikas291
0
3233.
maf.collaboration
0
3234.
Riltu
0
3235.
pr159ra
0
3236.
abishekalva
0
3237.
kushal.seth.338
0
3238.
seharabid82
0
3239.
india4
0
3240.
Akshaykumar
0
3241.
sarthakj178
0
3242.
prashant.shukla.5661
0
3243.
hari26
0
3244.
ashutoshsmartcool
0
3245.
sethu.store
0
3246.
ghananand98
0
3247.
arpanmittal1231
0
3248.
karthik_r_shastry
0
3249.
samvrant.rajbans.7
0
3250.
adish_agarwal
0
Notifications
View All Notifications

?