Aug 30, 2017, 11:30 AM - Nov 30, 2017, 01:30 PM

Leaderboard for Predict the Happiness

DEVELOPERS
Score
401.
ravi.shankar1788
0.67926
402.
sanyam.vikram1
0.67926
403.
111srj
0.67926
404.
mnips
0.67926
405.
saksham.vikram12
0.67926
406.
radha67
0.67926
407.
ayush742
0.67926
408.
engg.ankit1103
0.67926
409.
lenin1
0.67926
410.
narny29
0.67926
411.
hemanth269
0.67926
412.
raman.bansal.984
0.67926
413.
akhil.punia1
0.67926
414.
as1733
0.67926
415.
Vectivus
0.67926
416.
ankit.sharma4181
0.67926
417.
chiragjn
0.67926
418.
mohit816
0.67926
419.
numb3r303
0.67926
420.
siddharth235
0.67926
421.
teja.gravi
0.67926
422.
dskswu
0.67923
423.
gokulkarthikk
0.67916
424.
shashwat22
0.67913
425.
ankushgreendayrian07
0.67896
426.
malgamves
0.67593
427.
moghya
0.67521
428.
mojtaba.komeili
0.67508
429.
sahitya0000
0.67365
430.
chahalamit009
0.67362
431.
debadridtt
0.67311
432.
schakravorty846
0.67307
433.
agarwal.shubham166
0.67307
434.
shubhamsharmahacker
0.67307
435.
piyush189
0.67307
436.
agathver
0.67256
437.
guransh
0.67256
438.
prateek.jain2903
0.67181
439.
akshaynevrekar
0.66875
440.
pankaj.joshi95
0.66797
441.
nikhilsingh1288
0.66777
442.
akshay645
0.66647
443.
supreethmanyam
0.66539
444.
anantjain65mzn
0.66528
445.
pravind
0.66426
446.
swapnilhk
0.66318
447.
soumya1731
0.66246
448.
lordzuko
0.65889
449.
manohar96
0.65865
450.
abhinav.kumar2015
0.65773
Notifications
View All Notifications

?