Mar 31, 2021, 04:30 PM - Apr 30, 2021, 04:30 PM

Leaderboard for Reduce marketing waste

DEVELOPERS
Score
1901.
ajay.kashyap.mca.2020
0
1902.
kannanpiedy
0
1903.
GaurAkash
0
1904.
rahulshindesam
0
1905.
trrn.meb1923
0
1906.
srisakthi0210
0
1907.
ajay7xxx
0
1908.
jemini1
0
1909.
zaidmujaddadi
0
1910.
seckroll16
0
1911.
sahana.blokesh
0
1912.
abhishekyadav808025
0
1913.
puneeth9
0
1914.
neeraj114
0
1915.
nagababu10
0
1916.
revanth13
0
1917.
sekhar955090
0
1918.
abhishek9405
0
1919.
deepanshuhead200
0
1920.
pramodhbr29
0
1921.
2020ucp1025
0
1922.
mirkovalenko
0
1923.
shivam2467
0
1924.
sumit2359
0
1925.
kunalkatara888
0
1926.
safiya8
0
1927.
mizanpathan3
0
1928.
satyanchal
0
1929.
hamza223
0
1930.
vivek.v14662
0
1931.
vikas2pain1
0
1932.
sonisuyal98
0
1933.
rajasingh
0
1934.
sarath370
0
1935.
manan134
0
1936.
pratik1467
0
1937.
likith25
0
1938.
samrat39
0
1939.
sivakumar197
0
1940.
rahul3470
0
1941.
tarunrajsharma5
0
1942.
mananj23
0
1943.
m.63
0
1944.
shashikanthh
0
1945.
nicholastamale3
0
1946.
m.deb2015
0
1947.
ashoknani226
0
1948.
19tucs141
0
Notifications
View All Notifications

?