Mar 31, 2021, 04:30 PM - Apr 30, 2021, 04:30 PM

Leaderboard for Reduce marketing waste

DEVELOPERS
Score
1651.
amitanandio
0
1652.
harishkumar23
0
1653.
azar2ajay1996
0
1654.
sibinalex2000
0
1655.
ashuprince121
0
1656.
aman4338
0
1657.
shrivastavranjeet.rj
0
1658.
vaishnavi218
0
1659.
priya1843
0
1660.
mehta.param37
0
1661.
narayanshivansh49
0
1662.
sarthak161b197
0
1663.
pradeep1726
0
1664.
nithishram007
0
1665.
harshlodwal525
0
1666.
aman4094
0
1667.
chauhan23
0
1668.
raushan149
0
1669.
19211a05p0
0
1670.
yogesh1555
0
1671.
primeAK
0
1672.
aman2000jaiswal14
0
1673.
geetanshu7
0
1674.
sravanivepamanu02
0
1675.
abid71
0
1676.
betty.george
0
1677.
hrishikesh153
0
1678.
ecasullareal
0
1679.
abk050305
0
1680.
yannigoel
0
1681.
shubham7475
0
1682.
shivanshsrivastava2000
0
1683.
amanraj7
0
1684.
varunvarun800
0
1685.
gp4428
0
1686.
gotosaket
0
1687.
ranapreeti345
0
1688.
hanjiatong93288136
0
1689.
ianshulx
0
1690.
shaik920
0
1691.
aashi251198
0
1692.
supriyarao827
0
1693.
diyababu42
0
1694.
yash2677
0
1695.
anuj514
0
1696.
shardul.kumar.313
0
1697.
Jhonny12345
0
1698.
anusha1416
0
1699.
lakshman0717
0
1700.
vd938080
0
Notifications
View All Notifications

?