Jun 30, 2020, 09:00 PM - Jul 20, 2020, 09:00 PM

Leaderboard for Detecting sentiments of a quote

DEVELOPERS
Score
1.
sohamismukherjee123
100.00000
2.
sandeep2326
78.21897
3.
salil.gtm
71.04066
4.
neeharika149
68.32932
5.
hrithik66
67.62239
6.
divyanshugaur141999
67.11878
7.
sarpal465
66.75227
8.
nikhil.munna001
65.08026
9.
ragsand99
65.08026
10.
ayanbabusona
63.92188
11.
pratipk11
60.82664
12.
mahi.sinha2311
58.59684
13.
deveshSingh06
56.83119
14.
milan148
56.62319
15.
sairam134
56.25334
16.
akhil.manoj003
54.76525
17.
shubham6582
53.85768
18.
ameypband23
53.47579
19.
eric298
53.26244
20.
srinivas732
52.97686
21.
khanna.piyush30
52.91934
22.
n151283
52.91466
23.
rajatguptakgp
52.87721
24.
Wedad.Anbtawi
52.47525
25.
lakhi
52.36891
26.
ashish1484
52.28197
27.
radadiyamohit909
52.20773
28.
kanumuriakshata
52.09872
29.
ershankariitian
52.03652
30.
pv009
51.99238
31.
abrar.jahin.2652
51.72753
32.
jayaraman.jay97
51.67737
33.
rajeswarii
51.46870
34.
mani315
51.46870
35.
sahilangra
51.28010
36.
nayakpplaban
51.19048
37.
rjendrnyl
51.07945
38.
shagun125
50.95840
39.
parikh3
50.89888
40.
alohan23
50.77381
41.
devyanshu15
50.72766
42.
anurag1774
50.72499
43.
ankitkhairkar
50.67549
44.
badhan
50.65744
45.
wondering
50.25415
46.
shivprajapat93
50.18392
47.
jriyuta
50.13175
48.
jahazielponce
50.00268
49.
anurag1665
49.83748
50.
inboxshikhar
49.73783
Notifications
View All Notifications

?