Mar 16, 2021, 02:00 PM UTC (UTC) - Apr 15, 2021, 02:00 PM UTC (UTC)

Leaderboard for Predict the churn risk rate

DEVELOPERS
Score
151.
malhotra.aman4444
76.21931
152.
fernando31
76.21521
153.
ujjalkumarmaity1998
76.21483
154.
coder.shakya
76.20973
155.
rishabh.arya.ece19
76.19295
156.
sarvesh67
76.19127
157.
abhishek5868
76.18886
158.
anil1220
76.18672
159.
mahesh1832
76.18538
160.
ashu161
76.18372
161.
ashish1484
76.18161
162.
mukundzplace
76.17740
163.
royalabhisheksharma
76.17354
164.
manish1756
76.16442
165.
atharvakale31
76.15372
166.
tajinderpalsingh.ishpunyani
76.15368
167.
gakshat
76.15042
168.
ritikraj660
76.13931
169.
rhlbks
76.13875
170.
sneha13
76.13484
171.
shinoigeorge700
76.11625
172.
vatsal2473
76.09388
173.
gupta607
76.09183
174.
mohammed571
76.08153
175.
shivarama23
76.08000
176.
writetoatulkumar
76.06072
177.
midhilesh3
76.05566
178.
divzmehta
76.05535
179.
sourav4friendz
76.05315
180.
mohdparvez94
76.05184
181.
kintumiku
76.02907
182.
msubu
76.02200
183.
parthchhabra0611
75.99367
184.
dalalmanish007
75.99338
185.
amnindersingh58611
75.99285
186.
1728106
75.98748
187.
gaurab14
75.98252
188.
shrey8991
75.97636
189.
kr.ashutosh.000
75.97243
190.
bhanuteja981
75.92832
191.
pavanirv13
75.90868
192.
kshitijtiwari007
75.90107
193.
mayank_mp5
75.89771
194.
ahananupam
75.88436
195.
winklemad1
75.87770
196.
rajesh1532
75.86867
197.
arjuaman_
75.86823
198.
ankit.vashistha1996
75.86463
199.
koushickv2000
75.86397
200.
dpkammus
75.85314
Notifications
View All Notifications

?